Śląscy Bohaterowie Polski

Sylwetki niezwykłych kobiet – bohaterek walki o polską tożsamość Śląska przypomniano podczas pikniku patriotycznego „Śląscy Bohaterowie Polski” w Rybniku. W imprezie wziął udział Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

sla23i34e

Publiczność zgromadzona na rybnickim rynku mogła zobaczyć film dokumentalny „Śląskie kobiety – polskie twierdze” w reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego, opowiadający losy sześciu kobiet, które przekazując polskie tradycje, ale także włączając się w propolską agitację, prowadząc działalność społeczną czy walcząc w Powstaniach Śląskich, wpisały się w historię Górnego Śląska.
- W Uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, która ustanowiła rok 2019 rokiem Powstań Śląskich, w sposób szczególny podkreślono rolę kobiet-matek, które z pokolenia na pokolenie przekazywały swym dzieciom i wnukom znajomość języka polskiego, a także historię i tradycje polskie. Chciałbym z tego miejsca podziękować posłowi Czesławowi Sobierajskiemu, który był inicjatorem tej uchwały i który od lat czyni starania, by historia Powstań Śląskich miała godne miejsce na kartach historii Polski – powiedział  Starzycki.
„Śląsk miał wiele twierdz, ale najważniejszymi, najbardziej niedostępnymi i niepokonanymi okazały się śląskie kobiety. W okresie międzywojennym, w okresie, kiedy toczyła się walka o zachodnią granicę odrodzonego po 123 latach niewoli państwa polskiego, śląskie kobiety pokazały swoją siłę i determinację. Były niczym niezdobyte twierdze na staży polskości. Te najodważniejsze, najbardziej widoczne w działalności społecznej Niemcy nazywali pogardliwie „polskimi królowymi’ i „polskimi twierdzami”. Nie mylili się. Swoją determinacją, odwagą i często anonimowym bohaterstwem zasłużyły na to miano” – napisali we wprowadzeniu do filmu jego twórcy.
Podczas pikniku zaprezentowały się również grupy rekonstrukcyjne z czasów Powstań Śląskich, swoje zbiory oraz ekspozycje udostępniło Muzeum w Rybniku. W części artystycznej wystąpili Iwona Socha i Adam Sobierajski z wiązanką utworów patriotycznych oraz operetkowo-operowych oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)

Czytany 127 razy