Urząd Marszałkowski dla pracownika

Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i dyrektor małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marta Mordarska podpisali umowę w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

89934798ol

- To pierwsza taka umowa w skali kraju. Cieszę się, że mogliśmy ją podpisać, a tym samym wesprzeć rozwój kompetencji naszego pracownika - powiedział Witold Kozłowski.
W ramach dofinansowania ze pieniędzy PFRON zostanie sfinansowane szkolenie osoby z niepełnosprawnością zatrudnionej na stanowisku ds. wsparcia użytkowników w Urzędzie Marszałkowskim. Taka forma działań aktywizacyjnych jest niezbędna do właściwej realizacji zadań w ramach wsparcia użytkowników. Beneficjent dzięki szkoleniom nabędzie wiedzę i umiejętności dotyczące programów użytkowanych na stanowisku, niezbędne do wykonywania obowiązków. Warte podkreślenia jest to, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie tylko zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, ale także umożliwia im rozwój zawodowy i dalszą naukę dając gwarancję stabilnego zatrudnienia.
Zaplanowane w programie działania stanowią część programu rządowego „Dostępność Plus 2018-2025”, który zakłada eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do stabilnego zatrudnienia.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)

Czytany 120 razy