Dbają o bezpieczeństwo nad wodą

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kujawsko-Pomorskiem zrzesza pół tysiąca ratowników czuwających nad bezpieczeństwem wypoczywających w czasie wakacji nad jeziorami i rzekami. By wesprzeć wodne służby ratownicze w angażowaniu młodych ludzi do pracy w tym odpowiedzialnym zawodzie, Urząd Marszałkowski zorganizował  spotkanie z przedstawicielami WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego, regionalnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku i organizacji harcerskich. W rozmowach uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

8o45m

- Praca w ratownictwie wodnym to zadanie odpowiedzialne, wymagające poświęcenia, ale też przynoszące wiele satysfakcji. Wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na ratowników wodnych, dlatego zachęcamy młodych do uczestnictwa w kursach i szkoleniach zawodowych i podjęcia pracy w służbach ratowniczych – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Zawodowym ratownikiem wodnym może zostać osoba pełnoletnia, która ukończy 63-godzinne szkolenie ratownika wodnego i 66-godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kandydat  powinien także posiadać dodatkowe uprawnienie związane z ratownictwem wodnym, którym może być np. kurs płetwonurka, sternika motorowodnego lub patent żeglarski.  Rekrutacja ratowników wodnych prowadzona jest w trybie ciągłym. Informacje o naborze i szkoleniach zamieszczane są na bieżąco na stronach internetowych poszczególnych jednostek WOPR.
By zachęcić młode osoby do pracy w zespołach ratownictwa wodnego, terenowe organizacje WOPR prowadzą bezpłatne szkolenia dla ratowników i kursy z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to możliwe między innymi dzięki projektowi dotowanemu przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowo samorząd województwa corocznie wspiera finansowo działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym roku na patrolowanie rzek i jezior oraz pełnienie dyżurów ratowników w okresie letnim przekazano 100 tysięcy złotych.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)