Wydrukuj tę stronę

Samorząd województwa inwestuje w czystą wodę

Coraz lepiej wyglądają wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w województwie lubuskim. Pomagają w tym m.in. pieniądze unijne. W Przytocznej członek zarządu Marcin Jabłoński podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji wartej blisko 1,8 mln zł. Pieniądze z RPO Lubuskie 2020 pomogą w modernizacji oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej oraz budowie ujęcia wody.

24323

Realizacja projektu ma pomóc w osiągnięciu kilku celów. Jednym z nich jest oczywiście poprawa stanu technicznego oczyszczalni ścieków. W tym celu zostaną wymienione urządzenia do odwadniania i transportu osadów. Obiekt doczeka się nowych wentylatorów, pomp przy sitopiaskowniku, czy też dyfuzorów w zbiornikach SBR. Inwestycja ma również zapewnić mieszkańcom Przytocznej dostęp do najwyższej jakości infrastruktury wodno-ściekowej. Pomoże w tym wspomniana wcześniej modernizacja sieci kanalizacyjnej. Projekt zakłada także budowę ujęcia wody w Przytocznej, w sąsiedztwie stacji uzdatniania.
Koszt inwestycji to prawie 1,7 mln zł. Ponad 1,2 mln z tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków RPO Lubuskie 2020. Zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 84 razy

Artykuły powiązane