Mieszkania dla potrzebujących

W Bydgoszczy i Kamieniu Krajeńskim (powiat sępoleński) przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego powstały tzw. mieszkania chronione i wspomagane, w których swoje miejsce znalazły osoby potrzebujące, starsze, bezdomne. Placówka tego typu budowana jest także w Tucholi. Kolejne mogą powstać w pięciu innych lokalizacjach.

23554

Mieszkanie chronione i wspomagane są formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
- W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym na realizację projektów pomocy osobom najsłabszym przeznaczamy wielomilionowe środki. Dzięki temu w regionie powstają mieszkania, w których osoby niepełnosprawne, starsze, bezdomne, opuszczające domy dziecka i pieczę zastępczą otrzymują codzienną pomoc, a także przygotowują się do samodzielnego życia - mówi marszałek Piotr Całbecki
 W Kamieniu Krajeńskim powstały dwa mieszkania chronione dla dziewięciu osób starszych. Inwestycja została zrealizowana na dwóch nieużywanych kondygnacjach budynku kamieńskiego Domu Pomocy Społecznej. Bydgoszcz realizowała projekt przebudowy zdegradowanych lokali zasobu komunalnego w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane. W ten sposób powstało pięć mieszkań, w których znalazło się miejsce dla 20 osób bezdomnych i niepełnosprawnych.
W Tucholi w trakcie budowy jest budynek Powiatowego Centrum Wsparcia, w którym siedzibę otrzymają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi, środowiskowy dom samopomocy oraz  mieszkania wspierane.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)

Czytany 123 razy