Żeby rodzice mogli pracować

Żłobek, opiekun dzienny, a może niania w klubie dziecięcym? W wyborze od ubiegłego roku pomagają „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Autorski projekt województwa zachodniopomorskiego pozwala na powrót rodzica do pracy.

64535654

Zachodniopomorskie kontynuuje realizacje programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Zwiększono budżet programu z 14 mln zł do 29,5 mln zł. Według obliczeń urzędników, ze wsparcia powinno skorzystać 1500 osób. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat 3 powrócić na rynek pracy.

Ponad 700 dzieci

Powrót do pracy nie zawsze jest prosty – problemami, z jakimi spotykają się rodzice, to m.in. brak miejsc w placówkach publicznych czy koszt miejsca w placówce niepublicznej. Tu z pomocą przychodzi program. Dzięki refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani rodzice łatwiej mogą powrócić na rynek pracy. Jest to pomoc finansowa, która pozwala na aktywizację zawodową.
W trakcie pierwszego roku realizacji w projekcie uczestniczy 695 rodziców, a opieką objętych zostało 725 dzieci. Zdecydowanie na 1. miejscu wśród dostępnych form opieki na dziećmi jest zatrudnienie niani – 379 rodziców zdecydowało się skorzystać z tej możliwości, na 2. znalazła się opieka w żłobkach.
– Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W związku z tym postanowiliśmy przekonać Komisję Europejską,  że warto inwestować w młodych rodziców. Otrzymaliśmy zgodę na podwojenie środków, które możemy przeznaczyć na kontynuację programu. Bardzo nas to cieszy – wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Pamiętajmy, że „Skarby” to niejedyna forma wsparcia dla rodziców. W województwie powstało ponad 500 miejsc w żłobkach – dodaje.

Nawet 1140 zł

„Skarby” będą kontynuowane do sierpnia 2023 r. Zwiększy się także jego budżet z 14 mln zł do 29,5 mln zł. Szczególne preferencje w rekrutacji będą miały osoby zamieszkujące i/lub powracających do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. Obejmuje ona obecnie 74 na 113 gmin województwa. Powracający do pracy rodzic będzie mógł starać się o refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł miesięcznie, klubie dziecięcym do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 zł miesięcznie oraz niani do 1140 zł  miesięcznie. Kwoty te stanowią 95%maksymalnego miesięcznego dofinansowania. Refundację będzie można otrzymać do 12 miesięcy kosztów opieki.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 127 razy