Pomoże samorząd Mazowsza

Modernizacja boiska w Garwolinie, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Garwolin czy utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie – to tylko niektóre inwestycje, na które miasta otrzymają dofinansowanie. Umowy w tej sprawie z burmistrzami podpisały Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkowie zarządu województwa mazowieckiego.

343

Na Mazowszu jest około 2 tys. jednostek OSP. Garwolin otrzymał 112 tys. zł wsparcia. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym oraz remont drzwi garażowych w strażnicy.
W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. – To bardzo ważna inicjatywa. Ten program stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych gminach i powiatach, w których brakuje miejsc na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Cieszę się, że mogliśmy wygospodarować z naszego budżetu środki na ten cel – podkreśla  Elżbieta Lanc.
Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych wesprze Węgrów i Garwolin.  Dzięki programowi dzieci i młodzież będą zdobywać nowe umiejętności oraz zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych.
– Ten program to nasz nowy pomysł na wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. Umiejętność porozumiewania się w kilku językach obcych i swobodne poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii to w dzisiejszym świecie kluczowe kompetencje. Lokalnym samorządom często brakuje środków na tego typu inwestycje, dlatego na tworzenie i modernizację pracowni informatycznych i językowych przeznaczyliśmy aż 5 mln zł – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)