Samorządy za rewitalizacją linii kolejowych

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz przedstawiciele kilku gmin podpisali 31 lipca list intencyjny, w którym zadeklarowali współpracę w kontekście przejmowania i rewitalizacji przez samorząd województwa linii kolejowych. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu oraz o rozwój turystyki i potencjału gospodarczego regionu. List podpisali wójtowie i burmistrzowie m.in. Nowej Rudy, Dzierżoniowa, Radkowa, Bielawy i Pieszyc.

236556

List jest odpowiedzią na podjętą w marcu uchwałę sejmiku województwa o udziale w rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Program zakłada odpowiednie planowanie i wsparcie inwestycji usprawniających komunikację pasażerską na poziomie międzyregionalnym i regionalnym.
- To wszystko łączy jeden wspólny mianownik, czyli nasza zeszłoroczna decyzja o przejmowaniu od PKP ponad 20 zdegradowanych linii kolejowych w całym województwie. My chcemy je kolejno przejmować, rewitalizować, a potem przywrócić na nich regularne kursy regionalnych przewoźników kolejowych - mówi Przybylski.  - Chcemy przy tym korzystać ze wsparcia rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Teraz poparcie i wsparcie naszych działań otrzymujemy od dolnośląskich gmin, które podpisały się pod listem intencyjnym - dodaje.
Samorządowcom, jak deklarują w liście, zależy m.in. na zapewnieniu obsługi transportem kolejowym połączeń ze stolicą województwa obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo, bogatych w zabytki i atrakcje turystyczne, na promowaniu ekologicznego, zbiorowego transportu w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenia oddziaływania transportu kołowego na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz na środowisko. Chodzi także o stworzenie ciągu komunikacyjnego pogranicza - łączącego kolejowo Czechy i Polskę, integracji rewitalizowanych linii z lokalną infrastrukturą i systemami transportu poprzez budowę parkingów, przystanków autobusowych, ścieżek rowerowych i pieszych oraz szlaków turystycznych.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)

Czytany 129 razy