Podkarpackie Forum Terytorialne

Po raz 8. obradowało Podkarpackie Forum Terytorialne. Otworzyła je wicemarszałek Ewa Draus. Głównym tematem była prezentacja założeń do strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

5322r4

W Forum wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych, instytucji naukowych, badawczych oraz rozwojowych.
Kształtowanie koncepcji rozwoju regionu, analiza przebiegu i rezultatów wdrażania strategii rozwoju – to główne tematy VIII Podkarpackiego Forum Terytorialnego.
- Dzisiejsze spotkanie jest po to, by przedstawić państwu główne założenia do Strategii Województwa Podkarpackiego na najbliższe dziesięć lat. Strategia jako podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej, odegra w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych – powiedziała wicemarszałek E. Draus
Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT) powołane zostało uchwałą zarządu województwa w 2013 r. Zgodnie z zapisami uchwały PFT jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy zarządzie regionu. Pełni funkcje koordynacyjne i monitorująco-ewaluacyjne oraz stanowi płaszczyznę do dyskusji o kierunkach rozwoju regionu, wymiany informacji i doświadczeń między interesariuszami polityki regionalnej z terenu województwa.

Krzysztof Witek
Foto.
Michał Mielniczuk
Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)