Stypendia samorządu dla studentów medycyny

Przyszli lekarze, którzy zdecydują się związać swoją przyszłość zawodową z placówkami służby zdrowia podlegającymi samorządowi województwa świętokrzyskiego, mogą na czas studiów otrzymać stypendium – 2 tysiące złotych miesięcznie. Program stypendialny ma pomóc w rozwiązaniu nasilającego się problemu braku kadr medycznych, który już teraz odczuwają szpitale w całym kraju.

O stypendium w wysokości 2 000 złotych miesięcznie będą się mogli ubiegać studenci kierunków lekarskich z IV, V i VI roku z całego kraju. Mogą je otrzymać ci, którzy:
– nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
– nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
– zobowiążą się do obycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
-zobowiążą się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmą zatrudnienie.
Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro
(ski)

Czytany 199 razy