Marek Woźniak o przyszłości Komitetu Regionów

- Popieram postulat przewodniczącego Lambertza, aby uczynić Europejski Komitet Regionów Senatem Europejskim. Staniemy się wtedy częścią łańcucha legislacyjnego – mówił marszałek Wielkopolski Marek Woźniak podczas obchodów 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów.

54564646564

Udział w niej wzięli przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Isabelle Boudineau, przewodnicząca komisji COTER i wiceprezydent Nowej Akwitanii oraz Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. Wydarzenie zorganizowane zostało przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanię i Emilię-Romanię.
- W roku 25-lecia istnienia Komitetu chcemy dyskutować o jego roli wśród instytucji europejskich. Europejski Komitet Regionów cały czas intensywnie pracuje nad swoją pozycją. Po latach widoczny jest w tej kwestii postęp” – rozpoczął spotkanie marszałek Marek Woźniak. Odnosząc się do kierunków, w których powinien rozwijać się Europejski Komitet Regionów, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaproponował nadanie samorządom roli strażnika europejskiej legislacji. - Moglibyśmy uczynić Europejski Komitet Regionów czymś na wzór Senatu Europejskiego – zaproponował.
Z tym postulatem zgodził się Woźniak, który podkreślił, że twarde umiejscowienie Komitetu w strukturze instytucji unijnych dałoby mu realny wpływ na proces legislacyjny. - Zaproponowałem podobne rozwiązania na arenie krajowej – izba wyższa polskiego parlamentu mogłaby składać się  z przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych” – mówił marszałek Woźniak. Zdaniem Lambertza w najbliższej przyszłości wystarczająco satysfakcjonujące byłoby, aby Komisja Europejska i Rada brały pod uwagę zdanie Europejskiego Komitetu Regionów już na wczesnych etapach procesu legislacyjnego. W jego opinii tylko takim sposobem zapewni się należytą skuteczność pracom Komitetu.
- Musimy uświadamiać mieszkańcom, jak wiele Unia im daje. Aktywne uczestnictwo w Europejskim Komitecie Regionów to nie tylko praca, ale też informacja dla obywateli o tej pracy – wyjaśnił Karl-Heinz Lambertz.

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Źródło: www.umww.pl
(ski)

Czytany 120 razy