Minister Lucia Puttrich z wizytą w Wielkopolsce

Od 3 do 5 lipca z wizytą w Wielkopolsce na zaproszenie marszałka  Marka Woźniaka gościła Lucia Puttrich, minister ds. europejskich i federalnych, przedstawicielka Hesji przy rządzie federalnym wraz z delegacja złożoną z parlamentarzystów heskiego landtagu.

9215958

Jednym z kluczowych punktów wizyty było spotkanie z Markiem Woźniakiem. Do spotkania doszło w wyjątkowym momencie z dwóch powodów. Po pierwsze – w Poznaniu odbywał się Szczyt Bałkanów Zachodnich organizowany cyklicznie od 2014 roku w ramach Procesu Berlińskiego – inicjatywy, która wspiera współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich. Po drugie – zapadły właśnie decyzje dotyczące obsady kluczowych stanowisk w UE. Podczas spotkania poruszono kwestie istotne dla obydwu regionów – w 2020 roku obchodzone będzie 20-lecie współpracy. Rok jubileuszowy zainauguruje  koncert orkiestry Filharmonii Poznańskiej w Darmstadt, natomiast jako zwieńczenie obchodów Marek Woźniak zaproponował, by w Wielkopolsce odbył się koncert heskiej orkiestry. Lucia Puttrich ciepło przyjęła ten pomysł.
Rozmowy dotyczyły również sytuacji politycznej po wyborach samorządowych w partnerskich regionach. Lucia Puttrich była zainteresowana przede wszystkim układem sił w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zmianami, jakie zaszły w wyniku wyborów w listopadzie ubiegłego roku we wszystkich polskich województwach. Podczas dyskusji poruszono również tematy europejskie, m.in. wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i ich kontekst, a także zmiany personalne na kluczowych stanowiskach w UE.
W trakcie wizyty heska delegacja uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie Miasta Poznania. Władze miasta reprezentowała Katarzyna Kierzek – Koperska, zastępczyni prezydenta. Głównym tematem dyskusji były polityka równościowa oraz wspieranie różnorodności. Osiągnięcia miasta na tym polu przedstawiła Marta Mazurek, specjalistka ds. równości i różnorodności w gabinecie marszałka. W ostatnim dniu wizyty – 5 lipca – delegacja złożyła wizytę na Politechnice Poznańskiej. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie delegacji z Marzeną Wodzińską, członkiem zarządu województwa, poświęcone współpracy w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i dualnego.

Źródło: www.umww.pl
(ski)

Czytany 125 razy