Głos z Podkarpacia podczas sesji Komitetu Regionów UE

Jednym z tematów sesji plenarnej Komitetu Regionów był zrównoważony rozwój. Wziął w niej udział m.in. unijny komisarz ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen, a także marszałek Władysław Ortyl.

3244243r

- Warto zauważyć, że władze lokalne i regionalne są najbliżej obywateli i to one w głównej mierze odpowiedzialne są za identyfikację realnych problemów i możliwych do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Powinny zatem mieć większy udział w programowaniu i kształtowaniu polityk, jak również posiadać możliwość oddziaływania poprzez skuteczne narzędzia pozwalające na wprowadzanie realnych zmian w otoczeniu – mówił Władysław Ortyl.
Komisarz Katainen również podkreślił rolę władz regionalnych w kwestii zagrożeń i wyzwań, jakie pociąga za sobą globalizacja:
- Dla Komitetu Regionów nasze miasta, gminy, regiony są naszymi głównymi partnerami wdrażającymi i innowacyjnymi. Bez tego ścisłego związku nie moglibyśmy osiągnąć tych samych celów, które już wspólnie podjęliśmy na szczeblu UE. Innowacje pochodzą z regionów. Każda innowacja ma swój początek w mieście lub gminie – mówił Katainen.
- Wiele regionów UE jest pionierami w lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju i wykazało, że regiony i miasta są niezbędne nie tylko jako zwykli wykonawcy, ale także jako decydenci najbliżsi obywatelom, przedsiębiorstwom i społecznościom lokalnym. Wiele regionów jest bardziej ambitnych niż władze krajowe - powiedział Markku Markkula, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Justyna Róg
Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)

Czytany 106 razy