Marszałek Ortyl odwiedził Słowację

Udział w konferencji podsumowującej I edycję inicjatywy „Catching-Up Regions” („Inicjatywa Regionów Słabiej Rozwiniętych”) w Samorządowym Kraju Preszowskim oraz posiedzenie polsko-słowackiej grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego – to główne cele wizyty marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla w Preszowie na Słowacji.

33434k56ie

Konferencja zgromadziła wielu gości, obecni byli wysocy rangą przedstawiciele Komisji Europejskiej, m.in. Erich Unterwurzacher, dyrektor DG REGIO,  a także przedstawiciele Banku Światowego, rządu Republiki Słowackiej oraz liczne delegacje zagraniczne.
W wystąpieniu otwierającym marszałek powiedział:
- W 2016 r. Województwo Podkarpackie wraz z Województwem Świętokrzyskim przystąpiło do inicjatywy Catching-Up Regions. Byliśmy wówczas pierwszymi regionami w Polsce i jednymi z pierwszych regionów w Europie, które podjęły się współpracy w tej nowej i niespotykanej dotychczas formule, zaproponowanej przez Komisje Europejską. Jestem dumny z faktu, że działanie, którego byliśmy częścią, którego byliśmy pilotażem, jest obecnie wdrażane w kolejnych regionach w Europie. W Podkarpackim w wyniku realizacji inicjatywy osiągnęliśmy ambitne efekty. Utworzyliśmy Podkarpackie Centrum Innowacji, którego zadaniem jest zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy nauką a biznesem, w szczególności w zakresie świadczenia usług badawczych. Powołaliśmy Podkarpacką Platformę Wsparcia Biznesu, przy pomocy której dystrybuujemy wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw na zakup usług rozwojowych w formule popytowej. Założyliśmy również Podkarpacki Fundusz Rozwoju, którego misją jest obsługa instrumentów finansowych, pożyczek i poręczeń wspierających rozwój biznesu. Jestem pewien, że pomysły i rezultaty wypracowane na Słowacji, podobnie jak w naszym przypadku, okażą się ambitne i kluczowe dla rozwoju Słowacji i jej regionów.
Predseda Kraju Preszowskiego, Milan Majersky, określił inicjatywę „Catching-Up” jako ekskluzywny projekt, który przynosi pierwsze namacalne wyniki w czterech obszarach – w zawodowym szkolnictwie średnim, Systemie Informacji Geograficznej, rozwoju turystyki oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Corina Cretu, unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej, która połączyła się z uczestnikami za pomocą przekazu video powiedziała: - Inicjatywa Catching-Up Regions pokazuje, że polityka spójności jest w stanie dostosować się do konkretnych potrzeb regionalnych i cieszę się, że Kraj Preszowski osiągnął tak imponujące wyniki, jeśli chodzi o jej wdrażanie. Sukces ten był możliwy również dzięki wspaniałej współpracy między ekspertami Komisji Europejskiej i Banku Światowego oraz władzami regionalnymi. Serdecznie Państwu gratuluję!
Inicjatywa Catching-Up Regions za miesiąc wejdzie na Słowacji w drugą fazę realizacji.
Drugiego dnia pobytu w Preszowie marszałek Władysław Ortyl wziął udział w VII posiedzeniu grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego. W wystąpieniu otwierającym spotkanie grupy roboczej marszałek Ortyl podkreślił bardzo dobrze rozwijającą się współpracę polsko-słowacką.
W dalszej części spotkania partnerzy ze Słowacji i Polski rozmawiali m.in. o zakończonych i planowanych projektach w ramach programu Interreg V-A PL-SK, w tym o projektach infrastruktury drogowej. Jednym z tematów spotkania było prezentacja stanu realizacji szlaku drogowego Via Carpatia.
Pobyt w Presovie był także okazją do osobistego spotkania marszałka Ortyla z predsedą Kraju Preszowskiego Milanem Majerským. Podczas spotkania omówiono bieżącą współpracę transgraniczną.

Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)