Śląskie inspiruje rozwój

W Katowicach trwa XI Europejski Kongres Gospodarczy. W trzydniowym cyklu debat bierze udział kilkuset dyskutantów, eksperci, naukowcy, przedstawiciele rządu i samorządów oraz tysiące uczestników z Polski i ze świata. W inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.

890095678ie

- Cieszę się, że województwo śląskie aktywnie wspiera biznes i gospodarkę. To cenne spotkanie, w trakcie którego opracowujemy pomysły na rozwój gospodarczy nie tylko w skali regionalnej, ale i europejskiej. Chcemy kreować nowe rozwiązania, uczyć się od najlepszych i korzystać z doświadczeń ekspertów. Liczę na owocną dyskusję i konstruktywne wnioski – mówił w trakcie otwarcia kongresu marszałek Jakub Chełstowski.
Kongres przyciągnął do Katowic najważniejszych polityków, a także przedstawicieli świata nauki i biznesu. Polski rząd reprezentują szefowie resortów gospodarczych i z gospodarką związanych - ministrowie infrastruktury, finansów, przedsiębiorczości i technologii, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska, inwestycji i rozwoju oraz energii. W panelach tematycznych związanych z kongresem uczestniczą przedstawiciele samorządu województwa.
Wśród najważniejszych tematów kongresu znajdują się kwestie związane z rozwojem gospodarczym, które kształtują przyszłość i wpływają na życie społeczne i relacje międzynarodowe. Jednym z najistotniejszych wątków jest problematyka związana z energetyką. Wśród istotnych kwestii poruszanych na kongresie znajdą się także m.in. nowe technologie, finanse, przyszłość relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, europejskie inwestycje, rola młodych ludzi w przyszłości Unii Europejskiej, zależności między ekspansywnymi technologiami, a rozwojem gospodarczym i społecznym. Poruszone będą ponadto zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem. W panelu „Miasta, metropolie, regiony. Dylematy zrównoważonego wzrostu” uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski. W trakcie spotkania sporo miejsca poświęcono jakości życia, a także przeobrażeniom miast i regionów, także na przykładzie województwa śląskiego.
- Województwo śląskie jest specyficzne, skupiamy wiele miast i Katowice są modelowym przykładem udanej transformacji gospodarczej, społecznej, kulturalnej. Jesteśmy na etapie zmian strukturalnych, chcemy tworzyć przestrzeń dla rozwoju nowoczesnej gospodarki, przemysłu i tkanki miejskiej. To duże wyzwanie, dlatego aktualizujemy strategię rozwoju województwa, żeby uwzględnić wszystkie wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem – tłumaczył  Chełstowski.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)

Czytany 116 razy