Wielka inwestycja na Polach Grunwaldzkich

- Grunwald to marka rozpoznawalna w całej Europie – mówił marszałek Gustaw M. Brzezin...

6455767688a

Historia Muzeum na Polach Grunwaldu rozpoczęła się z dniem odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w lipcu 1960 r. w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Muzeum od 1963 roku funkcjonowało jako oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie aż do 2010 roku, w którym uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczęto przygotowania do wyodrębnienia muzeum jako samodzielnej placówki. Od 1 marca 2011 roku jest samodzielną instytucją kultury województwa warmińsko-mazurskiego.
Pola Grunwaldzkie zagospodarowano przed jubileuszem 600-lecia Bitwy w 2010 roku. Zmodernizowano wówczas tzw. infrastrukturę turystyczną; odrestaurowano Wzgórze Pomnikowe wraz z bryłą amfiteatru i ruiny kaplicy pobitewnej, pola namiotowe z pawilonem recepcyjnym, ścieżki dydaktyczne i parkingi. Drugi etap inwestycji jest obecnie realizowany przy udziale pieniędzy z funduszy europejskich. W ramach inwestycji zaplanowana została rozbudowa, przebudowa i remont budynku muzeum dla pozyskania: zagospodarowanego terenu wokół budynku muzeum, holu przestrzeni wystawienniczej, przestrzeni wystawienniczej, wielofunkcyjnych pomieszczeń warsztatowych na prowadzenie działalności statutowej, pomieszczeń magazynowych, zwłaszcza magazynów muzealiów, w tym magazynów studyjnych przeznaczonych do okresowej prezentacji dziedzictwa kulturowego, pomieszczeń pomocniczych i technicznych, sanitariatów jako niezbędnego elementu niezabytkowej infrastruktury .
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem jako wojewódzka samorządowa instytucja kultury pielęgnuje historię tego miejsca i stroi na straży zachowania krajobrazu kulturowego Pól Grunwaldzkich – mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Mam nadzieję, że kulturowy potencjał tego historycznego miejsca zostanie już niebawem w pełni wykorzystany.
Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2020 roku. Wykonawcą inwestycji jest Firma RS Investments sp. z o.o. z Olsztyna.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)