Pomorskie oszczędza energię i dba o klimat!

Samorząd województwa pomorskiego otrzymał statuetkę Bursztynu Polskiej Energetyki 2019 za działania dotyczące zrównoważonego rozwoju energetyki. Nagrody wręczono podczas VII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE w Gdańsku. W szczycie uczestniczyli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, politycy, ekonomiści oraz przedstawiciele świata biznesu i nauki. Mówili m.in o ochronie klimatu, odnawialnych źródłach energii (OZE) i czystym powietrzu.

3643644e

Za co wyróżniano samorząd?

Pomorski samorząd został wyróżniony za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki w regionie. Doceniono też poprawę efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwo ekologiczne regionu m.in. poprzez rozwój kolejowego transportu publicznego. Nagrodę odebrał marszałek Mieczysław Struk.
– Pomorski samorząd przez ostatnie lata bardzo dużo zrobił w sprawie ochrony klimatu i poprawy efektywności energetycznej. Niemniej sporo jeszcze przed nami. Takie zadania jak termomodernizajca obiektów publicznych:  szpitali, teatrów, opery, szkół, ale także promocja tych działań, mają ogromne znaczenie dla klimatu regionu i oszczędności energetycznej – mówił marszałek Struk. – Nasza nagroda niech będzie też zachętą dla innych samorządów, że przy współdziałaniu z administracją rządową można zrobić więcej. Marszałek podkreślił też, że bardzo ważne, aby samorządy były partnerami tam, gdzie w grę wchodzi oszczędność energii i redukcja dwutlenku węgla. – Również polityka Unii Europejskiej zmierza do tego, żeby najmniejsze jednostki stawały się samodzielne pod względem energetycznym. By mogły produkować energię, oszczędzać i szukać jej odnawialnych źródeł, przez co stawałyby się energetycznymi wyspami, które będą sprzyjać ochronie klimatu – dodał Mieczysław Struk.

O co chodzi z tą energią?

Hasłem przewodnim dwudniowego spotkania była energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki. Podczas szczytu dyskutowano na temat reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej państwa. Z jednej strony są rosnące potrzeby energetyczne i surowcowe polskiej gospodarki, z drugiej zaś – konieczność dywersyfikacji dostaw, dzięki którym będą ciągłe, stabilne i ekonomicznie racjonalne. Natomiast podczas debaty oksfordzkiej dotyczącej Współpracy energetycznej państw basenu Morza Bałtyckiego specjaliści mówili o alternatywnych i sprawdzonych modelach rozwoju rynków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościennych.

Jak poprawić czystość powietrza?

Jakość powietrza to problem większości polskich miast. Dlatego, jak podkreślali uczestnicy szczytu, tak ważne jest wykorzystywanie OZE w polskim ciepłownictwie. Mocno też zaznaczono rolę samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa i szans na jego rozwój w mniejszych miastach.

Źródło: www.pomorskie.eu
(ski)