Marszałkowie w sprawie osób niepełnosprawnych

Konwent Marszałków Województw RP, z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak, podjął stanowisko w sprawie wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i są niezdolne do pracy, gdyż uznał dotychczasowe starania i rozwiązania systemowe za niewystarczające.

352471ie

Dorosłe osoby niepełnosprawne to grupa społeczna, która jest najbardziej potrzebująca, natomiast świadczenia kierowane dla nich uniemożliwiają im osiągnięcie niezależności życiowej oraz nie zapewniają opieki i rehabilitacji na europejskim poziomie, a brak ciągłości wsparcia wprowadza w ich życie brak poczucia bezpieczeństwa oraz może skutkować regresem w osiągniętym wcześniej stanie rehabilitacji i samodzielności. Marszałkowie zaapelowali o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami godnego życia i dostępu do rehabilitacji poprzez zwiększenie przekazywanych pieniędzy w tym wyliczanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wg. algorytmu, którego wysokość jest niewystarczająca w porównaniu do potrzeb i uniemożliwia większą aktywizację dorosłych inwalidów.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)