V Europejski Kongres Samorządów

Jak zaistnieć na rynku globalnym i pozyskać zagranicznych inwestorów, a także jak ważna jest współpraca na wszystkich szczeblach samorządu – o tym miedzy innymi, w gronie przedstawicieli biznesu i samorządu, podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

6776555y

Kongres samorządów był spotkaniem wyjątkowego grona osób. Liderzy samorządowi, regionalne elity, a także przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i administracji państwowej tworzą grono decydentów, w gronie których omawiane są najważniejsze tematy związane regionami i ich aktualną polityką.
- Najistotniejszym celem takich wydarzeń jest stworzenie możliwości wymiany opinii i poglądów oraz wspólna debata. Wypracowane podczas naszych rozmów rozwiązania i propozycje przekuwane są następnie w konkretne decyzje. To najlepsza definicja samorządności. Spotykamy się po to aby dyskutować o potrzebach i wyzwaniach jakie przed nami stoją, wypracowujemy rozwiązania, a następnie wcielamy je w życie. Tego oczekują od nas Dolnoślązacy, a pamiętajmy że mamy wobec nich konkretne zobowiązania – mówił podczas kongresu marszałek Cezary Przybylski.
Paneliści szukali odpowiedzi na pytania związane z globalną rozpoznawalnością i atrakcyjnością inwestycyjną. jak dziś buduje się markę? Jak skutecznie się promować aby przyciągnąć inwestorów? Czego biznes i samorządy mogą się od siebie nauczyć?
- Niezwykle istotne są dobre relacje, jakie samorządy budują między środowiskami gospodarczym, naukowym, a także trzecim sektorem czyli organizacjami pozarządowymi. Wszystkie te środowiska dysponują ogromnymi potencjałami, ale jedynie przy umiejętnym ich połączeniu i wykorzystaniu pojawia się szansa na wspólne przedsięwzięcia i sukcesy – podsumował Cezary Przybylski.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)