Powróci bogactwo przyrodnicze Nidy

Delta Nidy znów zapełni się unikalnymi gatunkami roślin, ptaków, płazów i ryb. W siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Kielcach odbyła się konferencja inaugurująca projekt LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz członka zarządu województwa Marka Jońcy zaprezentowano przedsięwzięcie oraz działania planowane w ramach jego realizacji.

897444

LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który poświęcony jest wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.  
Całkowita wartość przedsięwzięcia to 23 miliony 132 tyś i 247 złotych. Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 60 procent, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30 procent, zaś wkład własny beneficjenta to tylko 10 procent.
Śródlądowa delta Nidy w okolicy Umianowic to jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie, który w wyniku błędnych prac melioracyjnych przeprowadzonych w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, został poważnie naruszony.
–  Świętokrzyskie jest beneficjentem koordynującym ten ważny dla naszego regionu projekt. Myślę, że pieniądze włożone w ten pomysł zaowocują i po sześciu latach starorzecze Nidy będzie wyglądało tak, jak za mojego dzieciństwa – czyli  zostanie odbudowane środowisko naturalne tych okolic. Cieszę się także, że przedsięwzięcie przywróci wiele dziedzin rolniczych, jak na przykład wypas krów – mówił – Andrzej Bętkowski.
Projekt przewiduje odtworzenie stabilnego reżimu hydrologicznego, który stworzy warunki do przywrócenia unikalnych walorów przyrodniczych w obrębie delty śródlądowej Nidy w rejonie wsi Umianowice, gmina Kije. Będzie to realizowane między innymi poprzez odbudowę w Umianowicach hodowli bydła (w ramach projektu zakupione zostanie 60 sztuk bydła mięsnego) i prowadzenie wypasów krów, które od kilkudziesięciu lat na tym terenie nie były prowadzone, co w konsekwencji doprowadziło do zarastania delty Nidy. Prowadzenie wypasu pozwoli na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie i doprowadzi do renaturyzacji delty oraz umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy.
- Mam nadzieje, że wspólnymi siłami uda nam się zatrzymać niekorzystne przemiany i wrócić do bogactwa przyrodniczego Nidy – podkreślił prof. Tadeusz Zając z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która jest współbeneficjentem projektu.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro
(ski)