Łuk Mużakowa lubuska perła UNESCO

Geopark Łuk Mużakowa to lubuska perła wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zarząd regionu chce, by jego walory poznali mieszkańcy regionu oraz goście. Temu służyć będzie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Łęknicy. Zarząd województwa lubuskiego przyznał dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 2,3 mln zł na rewitalizację budynku, który ma być jego siedzibą. Całkowita wartość projektu to: 3,2 mln zł.

565375ie

– Mamy do zaoferowania niepowtarzalną mieszankę turystycznych atutów, których nie ma żaden inny region. Warto to promować – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku poprzemysłowego znajdującego się w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Celem jest wzrost liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego przez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i historyczno-kulturowych i utworzenie warunków do szeroko pojętej edukacji kulturalnej na bazie posiadanego potencjału.
Obiekt będzie pełnić funkcje kulturalno-edukacyjne oferując różne formy aktywności oparte o przemysłową historię Łęknicy, unikatowe środowisko przyrodnicze i kulturowe (Park Mużakowski, Geopark Łuk Mużakowa, Rezerwat Przyrody Nad Młyńską Strugą). W ramach projektu wykonana zostanie adaptacja i wyposażenie budynków poprzemysłowych, utworzony zostanie park naukowy i przygotowana nowa oferta kulturalno-edukacyjna w zakresie aktywnych atrakcji związanych z historią regionu, przemysłem górniczym, hutniczym i ceramicznym oraz tematyką kulturalno-przyrodniczą.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)