Samorząd przygotowuje raport o wynagrodzeniach

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przygotowuje raport płacowy firm województwa opolskiego. Raport ma pokazać poziom płac w woj. opolskim na poszczególnych stanowiskach i zawierać informacje o różnych ich składnikach - nie tylko o wynagrodzeniu zasadniczym, ale też o premiach czy świadczeniach dodatkowych.

Po raz czwarty przygotowywany jest raport płacowy firm województwa opolskiego. Inicjatorem akcji jest podlegające samorządowi wojewódzkiemu Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Podobnie jak w ubiegłych latach, techniczną stroną raportu zajmie się firma doradcza specjalizująca się w tego typu analizach w różnych częściach kraju. Jak zaznaczają organizatorzy, w celu uzyskania wiarygodnych wskaźników, w badaniu powinna uczestniczyć możliwe duża liczba firm. Raport powinien powstać do kwietnia tego roku.
- Zainteresowanie tym badaniem co roku wzrasta. Przed trzema laty wzięło w nim udział 21 firm z Opolszczyzny, dwa lata temu 28, a w roku ubiegłym 29 przedsiębiorstw. Liczymy, że w tym roku będzie podobne albo większe. Zwłaszcza, że sytuacja na rynku pracy, od jakiegoś czasu nazywanego rynkiem pracownika, wymaga od firm szczególnej uwagi - uważa Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG.
Dla wszystkich uczestników badania, także tych, którzy nie zdecydują się na wykupienie płatnego pakietu, zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące badanie, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze wyniki raportu w ujęciu regionalnym oraz porównamy jego wyniki do innych regionów. Każdy uczestnik tego spotkania otrzyma też prezentację zawierającą dodatkowe informacje, np. na temat rotacji kadr w poszczególnych sektorach, planów podwyżkowych firm biorących udział w badaniu, sektorowego zróżnicowaniu wynagrodzeń, podwyżek awansowych, realizacji wypłat premii czy porównania premii w poszczególnych sektorach firm, które wezmą udział w badaniu.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)