Dzień Bezpiecznego Internetu – Łódzkie 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W Polsce obchodzimy go już po raz 15-ty. Samorząd województwa łódzkiego wspiera to wydarzenie. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyła się konferencja poświęcona problematyce bezpieczeństwa w sieci internetowej. Jej głównymi uczestnikami była młodzież szkolna. W spotkaniu uczestniczył Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego.

- Z internetu korzysta dzisiaj blisko 4 mld ludzi na całym świecie. Samych telefonów komórkowych jest przeszło 5 mld. Większość z nich to smartfony z możliwością surfowania po sieci internetowej. Właściwie każdy młody człowiek w Polsce posiada telefon typu smartfon z dostępem do sieci. Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w korzystaniu z internetu. Uprzedzając prelekcję i dyskusję na ten temat chciałbym Was prosić, żebyście korzystali z sieci internetowej w sposób uważny i ostrożny. Internet to dzisiaj źródło wiedzy, ale czyha tam na Was wiele niebezpieczeństw – powiedział, zwracając się do młodych ludzi Robert Baryła.   
Od cyberprzemocy po sieci społecznościowe - każdego roku obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu zwrócenie uwagi na bieżące problemy i zagrożenia, które mają wpływ na młodych użytkowników online. Internet to potężne narzędzie oferujące ogromne możliwości uczenia się, podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności i wiedzy. Jednak z możliwościami tymi wiąże się ryzyko. Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest podniesienie świadomości w tym zakresie, jak również pomoc w konkretnych działaniach, aby stworzyć nie tylko bezpieczne, ale także lepsze miejsce, w którym można funkcjonować online.
Głównym punktem konferencji były prelekcje poświęcone bezpieczeństwu w sieci, przygotowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A.

GS
Źródło: www.lodzkie.pl
(ski)