Rozmowy o partnerstwach lokalnych i unijnych

W Brukseli rozpoczęło się forum MIASTA I REGIONY NA RZECZ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ. W spotkaniu uczestniczy marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw M. Brzezin.

93339787ia

Doroczne spotkanie organizowane wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów ma na celu wzmocnienie dialogu między instytucjami Unii Europejskiej a władzami lokalnymi i regionalnymi zarówno z Europy, jak i z krajów partnerskich. Forum poświęcone jest zrównoważonemu rozwojowi miast poprzez partnerstwo i kojarzenie władz lokalnych i regionalnych z UE i krajów partnerskich. Dyskusje na temat kształtowania współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi prowadzone będą na podstawie przykładów udanych inicjatyw partnerskich. W spotkaniach uczestniczy około 600 osób reprezentujących instytucje europejskie, władze lokalne i regionalne oraz przedstawicieli ich regionów partnerskich.
Dzień po zakończeniu tego wydarzenia rozpocznie się kolejna sesja  Europejskiego Komitetu Regionów. Uczestnicy spotkania zapoznają się z tematami związanymi z programami unijnymi na rzecz edukacji, kultury, młodzieży i sportu czy wkładu miast i regionów w unijną politykę sąsiedztwa i rozwoju. Zaprezentowane zostaną również priorytety w prezydencji rumuńskiej.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)