Nowe otwarcie zagrody Felicji Curyłowej w Zalipiu

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu wraca na turystyczną mapę województwa małopolskiego! Dziś, po ponad rocznej przerwie związanej z remontem, to miejsce ponownie zostanie udostępnione zwiedzającym.

432542542343

Odnowienie jednego z najpopularniejszych turystycznych miejsc w subregionie tarnowskim odbyło się w ramach wojewódzkiego projektu modernizacyjnego „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Dzięki niemu wszystkie budynki zagrody Felicji Curyłowej zostały odrestaurowane i zakonserwowane. Zagroda zyskała nowy obiekt - zabytkową chatę Stefanii Łączyńskiej. Kupiono także niezbędne wyposażenie. Całość prac rozpoczętych w sierpniu 2017 r., zakończyła się w listopadzie 2018 r.
Wartość samych prac budowlanych przekroczyła 1,1 mln. złotych, z czego dotacja z funduszy unijnych to ok. 760 tys. złotych, wkład Urzędu Marszałkowskiego WM wyniósł ponad 120 tys. zł. Wkład własny Muzeum Okręgowego w Tarnowie stanowiło blisko 220 tys. zł.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)