Zarząd województwa gościł przedstawiciela Komisji Europejskiej

Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Departamencie Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej spotkał się wczoraj z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, wicemarszałek Renatą Janik oraz dyrektorami departamentów urzędu marszałkowskiego, odpowiadającymi za wdrażanie funduszy europejskich. Tematem rozmów były działania i cele osiągnięte w trakcie obecnej perspektywy inwestowania funduszy unijnych, a także stojące przed regionem wyzwania związane z kolejnym okresem programowania.

564667o

W imieniu zarządu gości powitał  Andrzej Bętkowski. – Cieszę się ogromnie, że mogę spotkać się z państwem i porozmawiać o ważnej sferze działania samorządu, jaką jest zarządzanie funduszami unijnymi na szczeblu regionalnym. Jest to jeden z priorytetów działania obecnego Zarządu – mówił marszałek Bętkowski. Jak dodał, to również znakomita okazja do wymiany cennych uwag, otrzymania wskazówek i podpowiedzi, które przyczynią się do owocniejszej i przynoszącej wymierne korzyści dla województwa współpracy.
Wolfgang Munch, podkreślał, że wizyta w Kielcach ma na celu zorientowanie się w potrzebach Świętokrzyskiego. – Moim zdaniem przed samorządem stoją dwa kluczowe wyzwania. Pierwszym jest utrzymanie status quo, tak by na koniec roku nie utracić unijnych pieniędzy, a drugim – przygotowanie się na przyszłość, na wyzwania, które ze względu na specyficzne uwarunkowania gospodarcze będą trudne – tłumaczył Munch.
Główne punkty spotkania przedstawił Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. – Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, osiągnięte na zakończenie 2018 roku kluczowe wskaźniki finansowe, rzeczowe, plany na rok bieżący oraz system wsparcia przedsiębiorczości, w tym inteligentnych specjalizacji regionu to podstawowe kwestie, jakie przedstawione zostały w trakcie rozmowy.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro
(ski)