Delegacja z Chin z wizytą w Małopolsce

Przybliżenie tematyki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Małopolsce, omówienie regulacji wspierających rozwój gospodarstw rolnych w naszym regionie, a także dyskusja nad możliwością podjęcia współpracy w zakresie rolnictwa pomiędzy Jiangsu a Małopolską – to główne tematy, które zostały poruszone podczas wizyty delegacji z prowincji Jiangsu z Chin. Z przedstawicielami strony chińskiej spotkał się wicemarszałek Łukasz Smółka. Podczas spotkania wicemarszałek przybliżył chińskiej delegacji charakterystykę  regionu, a także działania czy inicjatywy, którymi możemy się poszczycić nie tylko na polskiej, ale także na europejskiej arenie.

0807055O

Głównym tematem rozmów były zagadnienia dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce oraz w regionie. Omówiono rządową i regionalną politykę oraz regulacje wspierające rozwój gospodarstw rolnych i spółdzielni rolniczych. Wizyta gości z Chin była doskonałą okazją do rozmowy na temat możliwości współpracy w zakresie rolnictwa pomiędzy chińskim regionem a stroną Polską.
W rozmowach z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką uczestniczyli przedstawiciele departamentu rolnictwa i spraw wsi w prowincji Jiangsu: Zhu Baoping, Zhu Zihua, Zhan Zhonglin, Zhang Yuqing oraz Zhao Shouhua.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)