Małopolska: poszukiwani budowlańcy i kierowcy

Województwo małopolskie znajduje się na trzecim miejscu w Polsce pod względem stopy bezrobocia (4,7 proc.) - za województwami wielkopolskim (3,1 proc.) i śląskim (4,3 proc.). Najbardziej poszukiwani fachowcy na małopolskim rynku pracy to budowlańcy, kierowcy, kelnerzy i fryzjerki. Za dużo jest  pracowników biurowych i ekonomistów.

97345a

Podobnie jak w całym kraju, również w Małopolsce, utrzymuje się duże zapotrzebowanie na pracowników transportu, przede wszystkim na kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych.
- To dobre informacje dla poszukujących pracy. W listopadzie 2018 r. stopa bezrobocia w naszym regionie wyniosła 4,7 proc. - czyli o 1 proc. mniej niż wartość ogólnopolska, która utrzymała się na poziomie z października, czyli 5,7 proc. - komentuje wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Budowlańcy na czele

Na niedobór pracowników budowlanych, poza dużym popytem wynikającym z prowadzonych i planowanych inwestycji, wpływają trudne warunki pracy i relatywnie niskie wynagrodzenia, a także praca poza miejscem zamieszkania oraz brak doświadczenia. Liczną grupę tzw. deficytów na poziomie województwa stanowią zawody z branży produkcyjnej: elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy, spawacze, ślusarze, operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze, a także krawcy i pracownicy produkcji odzieży.
Pracodawcy coraz częściej poszukują też specjalistów, którzy posiadają więcej niż jedną kwalifikację - np. ślusarzy z umiejętnością spawania albo spawaczy pracujących w różnych technologiach. Trudności ze znalezieniem kierowców wynikają z charakteru pracy - długiej nieobecności w domu, wymagań takich jak dyspozycyjność, znajomość języków obcych, odpowiedzialność materialna oraz konieczność posiadania odpowiednich uprawnień. W branży transportowej, podobnie jak w budownictwie, mimo zatrudniania pracowników z zagranicy, przedsiębiorcy wciąż borykają się z problemami kadrowymi. Niedobór mechaników samochodowych oraz blacharzy i lakierników wystąpi pomimo dużej liczby absolwentów szkół zawodowych. W trakcie nauki uczniowie nie nabywają odpowiednich umiejętności, często też nie mają predyspozycji, ani chęci do pracy w zawodzie.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)