Zbudować nową płaszczyznę współpracy - Olgierd Geblewicz ponownie prezesem ZWRP

Zbudowanie nowej współpracy pomiędzy regionami i szukanie tego co łączy, a nie co dzieli, to zdaniem Olgierda Geblewicza najważniejsze zadania stojące przed Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek województwa zachodniopomorskiego ponownie został wybrany na prezesa stowarzyszenia, które jest głosem polskich województw.

33443441

- Po raz kolejny dziękuje za zaufanie. To dla mnie ogromny zaszczyt. Wybory odbyły się w szczególnym momencie, w dwudziestą rocznicę reformy samorządowej, na mocy której powstały samorządy województw (1 stycznia 1999 r.). Mamy niebagatelny bagaż doświadczeń i osiągnięć. To dorobek tych wszystkich osób, które przez minione dwie dekady stały na czele samorządów województw. – powiedział Olgierd Geblewicz.
Decyzja o wyborze Olgierda Geblewicza na funkcję prezesa ZWRP zapadła podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej, które odbywało się w dniach 9-10 stycznia 2019 r. w Warszawie. To jego druga kadencja na tym stanowisku, funkcję sprawuje od 2016 r. W skład nowego zarządu ZWRP weszli także:
- Adam Struzik – wiceprezes, marszałek województwa mazowieckiego,
- Władysław Ortyl – wiceprezes, marszałek województwa podkarpackiego,
- Jarosław Stawiarski – wiceprezes, marszałek województwa lubelskiego,
- Marek Woźniak - członek zarządu, marszałek województwa wielkopolskiego,
- Elżbieta Polak - członek zarządu, marszałek województwa lubuskiego,
- Rafał Kandziora - członek zarządu, radny województwa śląskiego.
- Kluczem będzie zbudowanie nowej współpracy wszystkich stron zrzeszonych w związku województw. Łączy nas idea samorządu i na tym będziemy się skupiać. Taki jest cel istnienia Związku, niezależnie od zmian zachodzących w polityce, tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym – mówił Geblewicz.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw. To forum szerokich dyskusji i konsultacji w najważniejszych kwestiach dotyczących polityki rozwoju regionalnego. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Związek Województw RP jest także ważnym partnerem w debatach na szczeblu europejskim.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)