Wzmacniają potencjał województwa

W minionym roku Urząd Marszałkowski w Toruniu uruchomił specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. Dzięki tym działaniom możliwy będzie remont tężni nr 3 w Ciechocinku oraz adaptacja kinoteatru Grunwald w Toruniu na potrzeby głównej sceny Kujawsko-Pomorskiego Teatru  Muzycznego.

78566m1

Dotacje na rozwój tzw. endogenicznych potencjałów województwa to całkowicie nowa dziedzina wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o wykorzystanie i rozwój specyficznych potencjałów wynikających z uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych regionu. W regionie zidentyfikowano trzy takie dziedziny – turystykę, uzdrowiska i kulturę. Wsparcie ma pomóc w tworzeniu trwałych miejsc pracy oraz wzmacniać znaczenie społeczno-gospodarcze średniej wielkości miast – zwłaszcza Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych.
Uruchomienie specjalnych środków na ten cel to efekt renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonych przez marszałkowską administrację z Komisją Europejską. W wyniku zabiegów marszałka Piotra Całbeckiego Unia Europejska zgodziła się przeznaczyć na tę dziedzinę 25 milionów euro, czyli około 107 milionów złotych. Obecnie trwają dwa konkursy w ramach tego działania. Pieniądze trafią między innymi na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz obiektów uzdrowiskowych wraz z zakupem wyposażenia. Wśród beneficjentów znajdą się między innymi samorządy terytorialne, firmy, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)