Inwestycje na lubuskich drogach

- Dostępność transportowa jest naszym priorytetem. Mamy wymarzoną S3. Musimy teraz włączyć do niej wszystkie drogi regionalne w europejskim standardzie. Dlatego konsekwentnie realizujemy program budowy i modernizacji dróg. W ten sposób tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego.

8906785ie

Dobra infrastruktura plus kapitał ludzki to recepta na sukces! – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. - Wiele zadań na lubuskich drogach w 2019 r. jest realizowana dzięki środkom Unii Europejskiej, ale również samorząd wojewódzki dostrzega konieczność wspierania tych inwestycji środkami z własnego budżetu - dodaje marszałek.
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na drogach wojewódzkich w 2019 r. będzie kontynuował rozpoczęte inwestycje, a także rozpocznie kilka nowych. Z budżetu województwa realizowana będzie „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin – Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno”. W ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 – 2020  zaplanowano przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)