Lubelskie przyspieszyło wydawania funduszy unijnych

Województwo lubelskie pod koniec roku 2018 znacznie przyspieszyło z wydawaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Największy postęp zanotowało od połowy listopada do końca grudnia ubiegłego roku. W tym czasie certyfikowało do Komisji Europejskiej 400 mln zł. To najwyższy w historii programu wynik.

Według danych Centralnego Systemu Informatycznego, monitorującego wykorzystanie funduszy europejskich w Polsce, województwo lubelskie wyraźnie przyspieszyło wydatkowanie funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (RPO). Świadczy o tym certyfikacja środków unijnych do Komisji Europejskiej. Certyfikacja to potwierdzenie, że region wydał pieniądze z Unii Europejskiej zgodnie z prawem i zasadami obowiązującymi w RPO. Od uruchomienia RPO certyfikacja osiągnęła ponad 1,8 mld zł, czyli 19,2 proc. budżetu RPO. Jak podkreślają w lubelskim urzędzie marszałkowskim, na bieżąco podpisywane są nowe kontrakty. W ten sposób kolejni beneficjenci realizują swoje inwestycje z gwarancją zwrotu kosztów z unijnego budżetu.
W 2019 roku Regionalnym Programom Operacyjnym bliżej przyjrzy się Komisja Europejska. Chodzi o tzw. śródokresowy przegląd RPO. Przegląd jest okazją do zmian w programie. Możliwe będzie m.in. przesunięcie środków wewnątrz RPO. Tym samym szansę na dotację dostaną beneficjenci, których projekty czekają na wsparcie na listach rezerwowych. Taka lista jest m.in. w konkursie dofinansowującym odnawialne źródła energii (w tym popularne na Lubelszczyźnie kolektory słoneczne).
Przyspieszenie wydawania środków unijnych i zmieszczenie się w ramach realizacji poszczególnych części RPO, zwanych osiami priorytetowymi, czyli środków wydzielonych m.in. na drogi, pomoc dla bezrobotnych i odnawialne źródła energii, pozwoli na zachowanie w programie 6 proc. funduszy. To tzw. rezerwa wykonania, która jest bonusem za sprawne gospodarowanie środkami unijnymi w całym programie. W latach 2007-2013 regiony otrzymywały dodatkowe pieniądze w trakcie realizacji swoich RPO. Teraz jest inaczej. Komisja Europejska od razu przypisała rezerwę do budżetów wszystkich regionalnych programów operacyjnych. Województwa, które sprawnie wykorzystują środki unijne, zachowają ją. Te, które radzą sobie gorzej, w ostateczności mogą nawet stracić rezerwę na rzecz innego programu. Po pozytywnym zakończeniu roku jest niemal pewne, że zachowamy 6 proc. budżetu RPO. W skali całego programu to w sumie ponad 574,4 mln zł, z których skorzystają samorządy, organizacje i firmy z naszego regionu – chwali się lubelski samorząd wojewódzki.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)