Podlaskie liczy na dodatkowe miliony euro

Na dodatkowe 14 mln euro z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową liczy województwo podlaskie - poinformowała dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Elżbieta Filipowicz.

Oczekiwania urzędników mają związek z decyzją komitetu monitorującego PROW, który na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi zdecydował o przesunięciu 150 mln euro na zadania wodno-ściekowe, a jest to motywowane "ogromnymi potrzebami samorządów lokalnych". Szacujemy, że do naszego województwa trafi ok. 14 mln euro z tej kwoty - mówi Elżbieta Filipowicz.
Dotychczasowy limit na inwestycje wodno-ściekowe w Podlaskiem w tym programie to ponad 18,6 mln euro. Urząd marszałkowski podpisał dotychczas 53 umów na kwotę dofinansowania ponad 78,2 mln zł na budowę 42 stacji uzdatniania wody, 17 oczyszczalni ścieków, budowę ponad 96 km sieci wodociągowej i prawie 32 km sieci kanalizacyjnej. Większość środków w ramach PROW 2014-2020 w części, którą nadzoruje samorząd województwa jest zakontraktowana.
- Tak wysoka kontraktacja świadczy o trafności interwencji i ogromnych potrzebach w zakresie inwestycji drogowych oraz wodno-ściekowych. W trakcie realizacji inwestycji samorządy zmierzyły się z problemem braku wykonawców na rynku, co spowodowało wydłużenie procesu i w efekcie część projektów, które miały być zakończone w tym roku, zostaną rozliczone dopiero w 2019 r. - poinformowała Filipowicz.
Departament poinformował, że rozdysponowano już kwotę ponad 29,6 mln euro na projekty związane ze scalaniem gruntów. Dofinansowano osiem projektów przygotowanych przez powiaty: siemiatycki, hajnowski, sokólski, moniecki. Scalono ponad 7,8 tys. ha gruntów, zmodernizowano ponad 171 km dróg do gruntów. Do końca grudnia 2018 r. trwa jeszcze rozpoczęty na początku listopada nabór na scalenia z dodatkowej puli 43,3 mln euro, którą przyznano województwu podlaskiemu.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest finansowany z UE i budżetu państwa.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)