Scalenia gruntów w Podkarpackim

W trzech powiatach Podkarpacia: przeworskim, leżajskim i jasielskim scalonych zostanie 5,7 tys. ha gruntów. W sumie z tymi trzema powiatami urząd marszałkowski podpisze 13 umów na łączną kwotę blisko 69 mln zł – poinformował rzecznik prasowy marszałka woj. podkarpackiego Tomasz Leyko.

5455445

Pieniądze na scalenia w tych trzech powiatach pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski złożone przez trzy samorządy zostały wybrane do dofinansowania w ramach trzeciego już naboru projektów na scalenia w regionie. Jak zaznaczył Leyko pierwsza umowa na realizację scalenia została już podpisana. - W sumie takich umów podpiszemy 13 na łączną kwotę blisko 69 mln zł. Za te pieniądze uda się scalić 5,7 tys. ha gruntów - dodał.
W obecnej edycji PROW na Podkarpaciu do tej pory zostały przeprowadzone dwa nabory. Wartość podpisanych umów to ponad 164 mln zł, a łączny obszar scalonych gruntów wyniesie ponad 15,6 tys. ha. Do rozdysponowania z PROW pozostało jeszcze blisko 100 mln zł, według urzędników pozwoli to na objęcie scalaniem ok. 8 tys. ha. Obecnie trwa kolejny, czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy na scalenia.
Jak przypomniał Leyko, w perspektywie finansowej 2014-2020 województwo podkarpackie na scalanie gruntów otrzymało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich największą pulę środków w skali kraju środków - 77,5 mln euro, czyli prawie 333 mln złotych.
- Tak duża pomoc, pięciokrotnie większa niż w poprzedniej perspektywie, pozwoli w sumie scalić ok. 30 tys. hektarów gruntów. Czyli trzy razy więcej niż w poprzednim rozdaniu unijnych środków - zaznaczył.
Jak przyznał Leyko, Podkarpacie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych.
- Chcemy, aby rolnictwo było konkurencyjne, dlatego tak duży nacisk kładziemy na scalenia gruntów - powiedział rzecznik.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)