Eksperci strategiczni powiedzą: jak!

Decyzją marszałka woj. lubuskiego powołany został zespół ds. aktualizacji i wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką, rynkiem pracy, polityką społeczną, statystyką i finansami. - Żeby osiągać cele, trzeba mieć plan. Dlatego tak ważne jest dla nas wsparcie eksperckie przy aktualizacji Strategii. Nie wystarczy wiedzieć co chcemy osiągnąć, trzeba jeszcze wiedzieć jak to zrobić – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

24513

Na ostatniej w starym roku sesji sejmik regionu przyjął uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego. Jednym z organów samorządu województwa zaangażowanych w prace nad aktualizacją strategii jest zespół ds. jej aktualizacji i wdrażania. Zespół skupia przedstawicieli departamentów zajmujących się realizacją zadań samorządu województwa, od polityki społecznej, poprzez fundusze europejskie, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, wsparcie przedsiębiorczości, rolnictwo, współpracę zagraniczną, aż po infrastrukturę i komunikację. W skład zespołu weszli także szefowie Zarządu Dróg Wojewódzkich, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Statystycznego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Obecnie trwają prace nad diagnozą do strategii, a po jej sporządzeniu rozpocznie się aktualizacja części strategicznej. Prace odbywają się pod kierunkiem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnijmy, że pierwsza Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego została uchwalona w 2000 r., a aktualizacje następowały w roku 2005 oraz 2012. Obecna strategia obejmuje okres do roku 2020, co jest główną przesłanką za jej aktualizacją. Ale nie tylko. – Strategia jest podstawą programowania funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która obejmie lata 2021-2027 – mówi marszałek Polak.
Ponadto samorząd województwa musi dostosować swoje dokumenty strategiczne do strategii szczebla krajowego, a obecnie takim dokumentem jest Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęta przez rząd RP w lutym 2017 r.
Zakończenie prac nad aktualizacją Strategii i przyjęcie nowej strategii przez sejmik jest planowane na koniec roku 2019 lub początek roku 2020.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)