Tak Małopolska walczy ze smogiem

Ponad 10 tys. zlikwidowanych kopciuchów na terenie 87 gmin w regionie, blisko 220 km nowych sieci gazowych i ponad 28 km sieci ciepłowniczych, co pozwoliło podłączyć do nich ponad 30 tys. odbiorców, prawie półtora tysiąca nowopowstałych instalacji OZE i 771 termomodernizacji budynków – to tylko kilka efektów walki ze smogiem, jakiej podjęło się województwo małopolskie wspólnie z lokalnymi samorządami.

Mija 14 miesięcy od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz tymczasowej dla Krakowa. 1 lipca ubiegłego roku na terenie całego województwa zaczęły obowiązywać przepisy zakazujące m.in. eksploatacji nowych kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu, a także spalania odpadów węglowych - mułów i flotów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Podobne regulacje w zakresie spalania paliw obowiązują w tej chwili w Krakowie. Zmienią się one 1 września 2019 roku, kiedy w stolicy regionu zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania paliw stałych.

Po pierwsze likwidacja kopciuchów

Jak pokazują wyniki raportu, w 2017 roku w całej Małopolsce zlikwidowano 10 081 starych, nieekologicznych kotłów na paliwa stałe. Co najważniejsze, z roku na rok likwidowanych urządzeń jest coraz więcej - w ubiegłym roku było ich o 37% więcej niż w 2016 roku, o 127% więcej w stosunku do 2015 roku oraz ponad 3-krotnie więcej niż w 2014 roku. Najwięcej starych kotłów zniknęło z Krakowa - 6114 szt. Nieźle radził sobie też Miechów (459 szt.). Najczęściej kotły na paliwa stałe były zastępowane przez ogrzewanie gazowe (72%) i nowe kotły na paliwo stałe (19%). Inwestycje w tym zakresie prowadzono w 87 gminach (dla porównania w 2016 roku było 48 gmin). Powstało też ponad 28 km nowych sieci ciepłowniczych, do których podłączono blisko 600 nowych odbiorców ciepła oraz blisko 220 km nowych sieci gazowych z podłączeniem niemal 30 tys. nowych odbiorców gazu. Przeprowadzono również 771 termomodernizacji budynków oraz wykonano 1 446 inwestycji w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii.
Systematycznie prowadzone są też kontrole dotyczące tego, czym mieszkańcy palą w piecach. Przez cały 2017 rok przeprowadzono ich ponad 16,2 tys. na terenie 83 gmin. Podczas jednej na czternaście przeprowadzonych kontroli wykryto nieprzestrzeganie przepisów.

Ekologiczne inwestycje

Niskoemisyjny transport miejski, rozwój kolei aglomeracyjnej, parkingi park&ride, a oprócz tego termomodernizacje głównie obiektów użyteczności publicznej oraz inwestycje w OZE – to kolejne przykłady ubiegłorocznych działań, dodatkowo wspierające ograniczanie niskiej emisji.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)