Będzie deklaracja odrzańska

Deklaracja odrzańska to ramy współpracy międzyregionalnej województw opolskiego i śląskiego, dotyczącej promocji i wykorzystania potencjału rzeki. O jej kształcie dyskutowali radni sejmików obu regionów, podczas rejsu po Odrze.

77ie

Na statku „Silesia”, spotkali się członkowie opolskiej Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki oraz śląskiej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Rozmawiano m.in. o przyjęciu przez sejmiki obydwu regionów deklaracji odrzańskiej, dotyczącej rozwoju współpracy międzyregionalnej. Radni chcą stworzyć nowy produkt turystyczny — szlak wodny i rowerowy wzdłuż Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obydwóch województw. – Naszym obowiązkiem jest przypomnienie mieszkańcom, że dolina Odry to nie tylko cenne i ciekawe pod względem przyrodniczym miejsca, ale także liczne świadectwa naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego – mówiła przewodnicząca komisji sejmiku opolskiego Elżbieta Kurek.
Kolejnym zadaniem byłoby stworzenie sieciowych produktów turystycznych, związanych z Odrą oraz kreowanie mody na zwracanie się społeczności ku rzece. – Turystyka odrzańska nie jest jeszcze dziś samodzielną marką turystyczną, ale jest w niej ogromny potencjał dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego – mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.
Radni przygotowali tekst rezolucji w tej sprawie, który zostanie wprowadzony pod obrady plenarne obydwu sejmików.
Spotkanie było okazją do zwiedzenia kozielskiej stoczni Damen Shipyards, która specjalizuje się w budowie, remontach i przebudowach zbiornikowców, kontenerowców, holowników, statków pasażerskich, pogłębiarek i innych statków roboczych.

Źródło: www.opolskie.pl
(ski)