Dwa miliony złotych na rozwój pszczelarstwa

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się podpisanie umów pomiędzy samorządem województwa a regionalnymi związkami pszczelarzy z Wielkopolski. Umowy podpisali Wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz prezesi wszystkich pięciu regionalnych związków pszczelarskich. Samorząd  przyznał pszczelarzom dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych na zakup węzy pszczelej. Węza to szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego. Dzięki zastosowaniu węzy plastry tworzone przez pszczoły mają regularny kształt o określonej wielkości.

6k6p

- Samorząd województwa znacząco wspiera pszczelarstwo. Jako pierwszy region w kraju przekazaliśmy pieniądze z budżetu województwa dla pszczelarzy na zakup węzy pszczelej. Wcześniej przyznaliśmy 1,7 miliona złotych wielkopolskim gminom i powiatom na przeprowadzenie nasadzeń drzew miododajnych, dzięki czemu w całej Wielkopolsce przybędzie około 24,5 tysiąca drzew. O ile w tym przypadku na efekty działań trzeba będzie poczekać, o tyle skutki dofinansowania na zakup węzy przyczynią się do poprawy obecnego stanu pszczelarstwa – powiedział Grabowski.
Przekazane pieniądze pozwolą na wymianę od 40% do 60% węzy pszczelej w wielkopolskich ulach.

Źródło: www.umww.pl
(ski)