Są unijne pieniądze na wymianę starych pieców

Uchwały antysmogowe obowiązują na terenie dziewięciu województw. Opolskie było trzecim regionem, w którym taką uchwałę przyjęto. Teraz w  województwie wprowadzany jest  pilotażowy program wymiany indywidualnych źródeł ciepła. W październiku zostanie ogłoszony nabór projektów.

Chodzi przede wszystkim o przyłączenie gospodarstw indywidualnych do sieci ciepłowniczej bądź gazowniczej lub wymianę przestarzałych pieców na nowe. Z informacją o pilotażowym programie, wprowadzanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zapoznali się członkowie Komitetu Monitorującego RPO. Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że ten pilotaż wprowadzany jest po szerokich konsultacjach w całym regionie. – Mamy na ten cel w RPO trzy miliony euro, ale zakładamy, że montaż finansowy takich projektów będzie się  składać  z trzech równych części – mówił marszałek.  Jedna część to będą pieniądze unijne z urzędu marszałkowskiego,  druga – pieniądze gminy, trzecia – wkład mieszkańców, czyli właścicieli gospodarstwa, którzy zechcą stare piece wymienić. – To oznacza, że nasze trzy miliony euro wygenerują inwestycje o wartości 9 mln euro – podkreśla marszałek.
Gminy muszą oszacować swoje potrzeby w tym zakresie. Aby mogli z tych pieniędzy skorzystać mieszkańcy, muszą mieć oceny energetyczne budynków (nie audyty energetyczne, które są znacznie bardziej kosztowne).
Szczegółowe zasady ubiegania się o te pieniądze będzie można znaleźć w dokumentacji konkursowej naboru takich projektów, który w październiku zostanie ogłoszony na stronie rpo.opolskie.pl .  
Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że ten pilotaż to m.in. ocena zapotrzebowania na takie projekty w regionie. – Ci, którzy nie zakwalifikują się w tym naborze, będą mieli szanse w kolejnych latach – dodaje marszałek.

Źródło: www.opolskie.pl
(ski)