Jubileusz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego obchodzą jubileusz 20-lecia. Poprzez swoją działalność przyczyniają się do wzrostu znajomości zasad ruchu drogowego wśród mieszkańców. Uroczystości jubileuszowe odbyły się na Torze Modlin – nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiekcie, gdzie można nauczyć się bezpiecznego poruszania się samochodem oraz poćwiczyć jadę sportową.

89a

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, Płocku, Ciechanowie są inicjatorami wielu innowacyjnych działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu. Priorytetem jest promowanie bezpiecznych zachowań wszystkich uczestników ruchu w tym edukacja i szkolenie dzieci oraz młodzieży. Placówki współpracują z wieloma podmiotami m.in. Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz policją. Organizują wiele szkoleń, kursów i wykładów na temat bezpieczeństwa komunikacyjnego. Swoją misję realizują już od dwudziestu lat.
– Jestem przekonany, że dzięki sprawnemu, wieloletniemu funkcjonowaniu mazowieckich ośrodków i realizowanym odpowiedzialnym zadaniom przybyło na Mazowszu wielu doskonale wyszkolonych kierowców, wzrosła społeczna świadomość zagrożeń na drodze, zaś liczba wypadków komunikacyjnych znacząco zmalała – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

Medale na jubileusz 20-lecia WORD

Wszystkie placówki mazowieckie WORD (Warszawa, Siedlce, Radom, Ostrołęka, Płock, Ciechanów) otrzymały, z rąk marszałka Adama Struzika Medale pamiątkowe „Pro Masovia”. To wyróżnienie przyznano też byłemu dyrektorowi WORD-u siedleckiego, Jackowi Kobylińskiemu. Dyplomy uznania marszałek Adam Struzik wręczył obecnym dyrektorom ośrodków – Dariuszowi Szczygielskiemu, Dariuszowi Napiórkowskiemu, Dariuszowi Piątkowi, Dariuszowi Mierzejewskiemu, Wojciechowi Krzewskiemu i Annie Gwoździk, byłemu dyrektorowi WORD-u radomskiego, Mirosławowi Janowi Szadkowskiemu oraz kilkudziesięciu wieloletnim zasłużonym pracownikom w podziękowaniu za zaangażowanie i pracę na rzecz podniesienia bezpieczeństwa na drogach.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)