Mazowieckie liderem innowacyjności!

Najnowszy raport Banku Millennium „Indeks Millennium 2018” wskazał Mazowsze jako zwycięzcę rankingu innowacyjności w Polsce. Na podium znalazły się także województwa małopolskie i pomorskie.

6v6ia

Pierwsze miejsce w rankingu

Z raportu wynika, że innowacyjność regionu powiązana jest z jego atrakcyjnością inwestycyjną. Pod tym względem Mazowsze nie ma sobie równych. To jedyny region w Polsce, gdzie PKB na mieszkańca (z uwzględnieniem siły nabywczej) przekracza średnią dla Unii Europejskiej, a także jedyny region, który w Europejskiej Tablicy Innowacyjności Regionów sklasyfikowany został jako umiarkowany innowator w stopniu wyższym.

Atuty Mazowsza

Głównym czynnikiem rozwoju innowacyjności Mazowsza jest potencjał gospodarczy (m.in.: stopień rozwoju przemysłu, dostępność zaplecza edukacyjnego, kapitału ludzkiego czy udział kapitału zagranicznego). Duże znaczenie ma również polityka regionalna – dostęp do dotacji, ułatwianie współpracy biznesu i nauki, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz ulgi podatkowe dla firm podejmujących taką działalność. Wiele z czynników stymulujących innowacyjność to także czynniki lokalne, takie jak położenie geograficzne, dostęp do infrastruktury drogowej czy lokalizacja wyższych uczelni.
Mazowsze to region z najwyższym udziałem kapitału zagranicznego, co w połączeniu z rozbudowaną bazą akademicko-naukową czyni go najbardziej aktywnym pod względem działalności badawczo-rozwojowej. Znajduje to odzwierciedlenie w największej liczbie jednostek badawczo-rozwojowych oraz zatrudnionych pracowników w tym obszarze, najwyższej liczbie uzyskanych patentów, a także wysokim poziomem wydatków na B+R.
W gospodarce województwa mazowieckiego dominują usługi, które są jednocześnie jednymi z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Aż 1/3 wszystkich krajowych przedsiębiorstw świadczących usługi zaawansowane technologicznie znajduje się w województwie mazowieckim i wytwarza ponad 70 proc. ogólnokrajowych przychodów z tego typu usług.
Raport powstał na podstawie analizy danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info. Uwzględniono w nim 6 kategorii: wydajność pracy, stopę wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), liczbę studentów, liczbę pracujących w B+R i liczbę wydanych patentów.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)