Dekada współpracy lubusko-saksońskiej

Rozmowy marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak i premiera Wolnego Państwa Saksonia Michaela Kretschmera, były głównym punktem spotkań z okazji 10-lecia współpracy partnerskiej między Lubuskim a Saksonią w przygranicznej Łęknicy. – W ciągu tych 10 lat udało nam się wypracować wspólne projekty, jesteśmy dumni, że zarówno Park Mużakowski jak i Geopark zostały wpisane na listę UNESCO – mówiła marszałek podczas konferencji prasowej.

44

Gospodarzem lubusko-saksońskiego „szczytu” był burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak. W rozmowach stronę polską reprezentowali marszałek Elżbieta Anna Polak i członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, natomiast stronę niemiecką – premier Saksonii Michael Kretschmer, dyrektor współpracy międzynarodowej w Saksońskiej Kancelarii Stanu Thomas Horn oraz starosta powiatu Gorlitz Bernard Lange.
- Rozmawialiśmy o przyszłości programu transgranicznego Interreg, o powołaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, o wspólnych projektach przygranicznych po nowym otwarciu, czyli w perspektywie 2020-2027 – mówiła marszałek na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Kretschmerem. – Ustaliliśmy termin kolejnego szczytu Odry, który odbędzie się w styczniu 2019 r. w regionie lubuskim, a najbliższy nasz wspólny termin to 4 i 5 października w Londynie, gdzie wspólnie będziemy promować Park Mużakowski i Geopark. Dla regionu lubuskiego jest to niezwykle ważne, gdyż właśnie prowadzimy postępowanie przetargowe, którego celem jest wyłonienie przewoźnika lotów na linii Zielona Góra – Londyn.
Marszałek przypomniała też, że dwa lata temu Święto Województwa Lubuskiego obchodzone było właśnie w Parku Mużakowskim, w przygranicznej Łęknicy i Bad Muskau i że od tego czasu promocja Parku Mużakowskiego bardzo się rozwinęła. – Mogę dziś z dumą chwalić się, że to jest obiekt w regionie lubuskim – dodała marszałek. – To tutaj do Parku Mużakowskiego przywiozłam całą Polskę na Konwent Marszałków, więc już cała Polska wie, czego nam zazdrościć.
- Powiązania między Lubuskim i Saksonią są szczególne – powiedział premier Kretschmer. – Są one realizowane na wielu poziomach: obywatelskim, w ratownictwie, w turystyce. Mimo granicy państwowej ludzie wspólnie pracują. Życzyłbym sobie jeszcze więcej takiej współpracy, bo to przyczynia się do jeszcze większego ożywienia obu regionów. Chodzi o to, by stwarzać tutaj nowe miejsca pracy i zapewniać mieszkańcom jak najlepsze usługi medyczne i opiekuńcze.
Spotkanie na szczycie poprzedziły wielogodzinne spotkania lubusko-saksońskich grup roboczych, składających się z pracowników departamentów Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się rozwojem regionalnym, planowaniem przestrzennym, kulturą, edukacją, szkolnictwem wyższym i ochroną środowiska z ich odpowiednikami w Saksonii.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)