Młodzi, twórczy Lubuszanie

Milion złotych i 100 projektów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli druga edycja Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych. Kolejny raz samorząd umożliwił młodym realizację własnych pomysłów i inicjatyw, tym razem z naciskiem na patriotyzm. - Chcemy włączyć młodych Lubuszan do życia społecznego, nie tylko w ramach budżetu na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Mamy dla młodych coś ekstra  – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Kolejne umowy podpisano 7 sierpnia br.

44e

Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe to inicjatywa marszałek województwa Elżbiety Anny Polak. Jest to kontynuacja zeszłorocznego projektu na rzecz młodzieży w naszym regionie. – Młodzi Lubuszanie mają głowy pełne pomysłów. Przekonaliśmy się o tym w ubiegłym roku, kiedy to wpłynęło blisko 700 wniosków. Dlatego w tym roku, z uwagi na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości wybraliśmy taki temat - inicjatywy niepodległościowe.  Również pojawiła się lawina pomysłów i eksplozja fantastycznych projektów – mówiła podczas podpisania umów Elżbieta Anna Polak. - Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami, a to kształtuje motyw współpracy samorządu z podmiotami, które działają na rzecz młodzieży. Cieszymy się, że kolejny rok jesteście z nami – dodała Dorota Matuszak, koordynatorka projektu.
Zarząd województwa lubuskiego do dofinansowania rekomendował 90 projektów młodzieży i na rzecz młodzieży w województwie lubuskim. Projekty te mają za zadanie promować 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Działania są bardzo różnorodne (różnorodne warsztaty, filmy, publikacje, koncerty, biegi, zawody sportowe festyny). Obecnie realizatorzy projektów podpisują umowy. Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, poprzez takie inicjatywy pokazujemy, że każdy sposób uczczenia tej niezwykle ważnej dla Polski rocznicy jest  dobry. - Właśnie o to chodzi, żeby niekonieczne świętować pod pomnikami, bo Polska jest wesoła, kolorowa i bez kompleksów.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)