Ostatnie pożegnanie prof. Marii Dzielskiej

Na krakowskim Salwatorze odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. Marii Dzielskiej, wybitniej polskiej intelektualistki, historyka, filologa klasycznego, działaczki społecznej i akademickiej. W imieniu województwa podkarpackiego zasłużoną uczoną pożegnał marszałek Władysław Ortyl.

1111

Prof. Maria Dzielska zmarła 30 lipca w Krakowie mając 76 lat. Swoją niezwykle bogatą pracę badawczą poświęciła w głównej mierze dziejom późnego antyku i wczesnego Bizancjum oraz szeroko pojętej kulturze klasycznej. Jako najczęściej tłumaczony na języki obce polski historyk współczesny sławiła Polskę na całym świecie. Oprócz działalności naukowej z ofiarnością udzielała się w podziemiu demokratycznym, a następnie w wielu inicjatywach obywatelskich w III RP. Za całokształt swych zasług została pośmiertnie odznaczona Orderem Orła Białego.
Uroczystości pogrzebowe prof. Dzielskiej zgromadziły najwyższych przedstawicieli władz państwowych, na czele z Prezydentem RP i Prezesem Rady Ministrów, samorządowców, ludzi nauki i kultury. Mszy św. przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
W ostatnich latach aktywność społeczna i naukowa prof. Marii Dzielskiej związała się również z Podkarpaciem. W ramach współpracy z samorządem województwa uczestniczyła w obradach seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów, gdzie podejmowano pracę programotwórczą na rzecz planowanego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.
Mateusz Werner
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP w Rzeszowie

Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)