Ambasador Irlandii przebywał w Wielkopolsce

Wizytę w województwie wielkopolskim złożył ambasador Republiki Irlandii w RP Jego Ekscelencja Gerard Edward Keown. W towarzystwie wicekonsula honorowego Irlandii Krzysztofa Schramma spotkał się z Marzeną Wodzińską, członkinią zarządu regionu.

995

Wizyta ambasadora związana była z obecnością na Konferencji Celtyckiej na Wydziale Anglistyki UAM (3rd Poznan Conference on Celtic Studies). Miała ona również charakter pożegnalny. Ambasador kończy misję w Polsce. W sierpniu 2018 zastąpi go nowa ambasador - Emer O’Connell.
Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy. JE Ambasador Gerard Keown podkreślił rolę polsko-irlandzkiego partnerstwa w kształtowaniu UE oraz systematyczny wzrost (po 10-15% rocznie) obrotów handlowych między Polską i Irlandią, które sięgnęły już 3,5 mld EUR. Nawiązując do obecności irlandzkich inwestorów na terenie województwa, wskazał, że region przyciąga ich wysokiej jakości kapitałem ludzkim i otwartą mentalnością kulturową społeczeństwa, uporządkowanym środowiskiem biznesowym i życzliwością władz lokalnych, a także korzystnym położeniem geograficznym i rozbudowaną siecią połączeń lotniczych z Irlandią. Ambasador podkreślił, że wyżej wymienione atuty stanowią rękojmię, że inwestycje irlandzkie w Wielkopolsce będą kontynuowane.
Marzena Wodzińska podziękowała ambasadorowi za dotychczasową współpracę z samorządem. Wskazała, że Irlandia może być inspirującym wzorem w zakresie rozwoju gospodarki opartej na IT, rozwoju obszarów poza centralnymi metropoliami oraz rozwiązań dotyczących ochrony środowiska. Podkreśliła, że władze regionu podejmują konkretne działania, by inwestorzy zagraniczni nadal postrzegali Wielkopolskę, jako atrakcyjny region.

Źródło: www.umww.pl
(ski)