Są pieniądze dla branży stoczniowej

Już za niespełna miesiąc branża stoczniowa będzie mogła starać się o pieniądze na wsparcie i wdrażanie innowacji. Uruchomienie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego to pierwsze w historii środki unijne dla sektora okrętowego. Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze udało się uruchomić dzięki staraniom marszałka Olgierda Geblewicza.

- Idziemy zgodnie z przyjętym na początku roku harmonogramem, niezwykle ambitnym, aby pomoc dla branży okrętowej mogła trafić jak najszybciej. Nie było by to możliwe bez ogromnego zaangażowania i świetnej współpracy z przedsiębiorcami. Ten konkurs z pewnością przyczyni się do rozwoju branży i podniesienia konkurencyjności naszych firm – powiedział marszałek.

Na co można pozyskać pieniądze?

Planowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w obszar takich inteligentnych specjalizacji regionu jak  wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe, produkty drzewno - meblarskie, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, multimodalny transport i logistyka, produkty oparte na technologiach informacyjnych. Przedmiotem projektu musi być inwestycja w zakresie przemysłu stoczniowego (w szczególności w zakresie budownictwa okrętowego). Zgłaszane projekty mogą obejmować inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne czy wdrażanie nowych rozwiązań  technologicznych. Realizowane działania powinny skutkować budową lub rozbudową przedsiębiorstwa, stworzeniem nowego lub ulepszonego produktu, zwiększeniem efektywności i zmiany procesu produkcyjnego. Dofinansowaniu będą podlegały przedsięwzięcia realizowane na rzecz budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także produkcji i dostarczania wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia).
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 55 proc. wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, a 45 proc. w przypadku średnich przedsiębiorstw. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty przyszłego roku.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)