Z Duńczykami o Euroregionie Bałtyk

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw M. Brzezin przyjął delegację z Bornholmu, której przewodniczyła Anne Thomas, zastępca burmistrza.

50114441a

Rozmawiano przede wszystkim o bieżącej współpracy w Euroregionie, gdzie oba regiony blisko współdziałają. Wymieniono uwagi i propozycje związane z trwającym przeglądem strategii Euroregionu i jej planowaną aktualizacją do 2030 roku.
Za kluczową kwestię uznano potrzebę lobbingu za kontynuacją Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2020 – 2027. Ponadto województwo stoi na stanowisku, że Euroregion powinien wspierać partnerów regionalnych i lokalnych w nawiązywaniu kontaktów, tworzeniu partnerstwa projektowego i wymianie dobrych praktyk. Służyć temu powinno także poszerzenie Euroregionu Bałtyk o szwedzki region Skania (w 2019 roku).
Obok województwa warmińsko-mazurskiego i regionalnej gminy Bornholm w skład Euroregionu wchodzą także: województwo pomorskie i Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska), obwód kaliningradzki (Federacja Rosyjska), Stowarzyszenie Gmin Regionu Kłajpeda (Litwa) oraz regiony Blekinge, Kalmar i Kronoberg (Szwecja).
Euroregion obchodzi w tym roku 20. rocznicę powstania.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)