Fitch: Małopolska to wiarygodny partner

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej dla Małopolski na poziomie „A-”. Rating odzwierciedla mocne wyniki operacyjne oraz dobre zarządzanie w województwie. Dzięki temu priorytety rozwoju regionu są konsekwentnie realizowane, przekłada się to także na stabilną i przewidywalną sytuację finansową Małopolski.

778a

- Niezależni eksperci finansowi docenili odpowiedzialną i konsekwentną politykę finansową, jaką prowadzimy w Małopolsce od kilku lat. Utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie odzwierciedla nasze dobre zarządzanie finansami województwa – podkreśla marszałek Jacek Krupa.
W komunikacie agencji zwrócono m.in. uwagę na to, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne w latach 2018-2021, a nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 130 mln zł. Tylko w tym roku może ona wynieść 160 mln zł, czyli 16 proc. dochodów operacyjnych. Zaznaczono także, że w minionym roku wyniki województwa były lepsze niż przewidywały to prognozy agencji – nadwyżka operacyjna wyniosła 196 mln zł (20,8 proc. dochodów operacyjnych).
Przypomniano również, że zadłużenie Małopolski sukcesywnie spada od 2014 r. w związku z dobrymi wynikami budżetowymi oraz niższym zapotrzebowaniem na finansowanie długiem. Zwrócono także uwagę, że dzięki dobremu zarządzaniu w Małopolsce, najważniejsze priorytety dotyczące rozwoju są konsekwentnie realizowane. "Władze województwa stale podejmują działania mające na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz generowanie mocnej nadwyżki operacyjnej, aby tym samym zabezpieczyć środki finansowe na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu UE. Ma to wpływ na stabilną i przewidywalną sytuację finansową województwa" – czytamy w komunikacie agencji Fitch.
Amerykańscy eksperci poinformowali także, że długoterminowy rating krajowy został utrzymany na poziomie „AAA(pol)”.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)

Artykuły powiązane