Dwa województwa nad jedną rzeką

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego gościli przedstawiciele samorządu województwa opolskiego. W rozmowach uczestniczył Szymon Ogłaza – członek zarządu województwa opolskiego, Andrzej Sałacki – wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Gości z Opolskiego przywitał Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.

232ie

Spotkanie zostało zorganizowane w ślad za wcześniejszym, styczniowym posiedzeniem radnych sejmików obu województw w Zakrzowie w woj. opolskim, podczas którego padła sugestia wypracowania wspólnej strategii rozwoju turystyki.
Przedmiotem rozmów były możliwości wykorzystania Odry dla wszelkich form aktywnego wypoczynku. Henryk Mercik zwrócił uwagę, że turystyczny potencjał Odry jest niewykorzystany.  -To jak bardzo rozwinie się turystyka odrzańska, zależy od samorządów. O ile całościowa modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej jest zadaniem, którego prowadzenie należy do strony rządowej, o tyle wykreowanie sieciowego produktu turystycznego związanego z Odrą, jej doliną i wypromowanie go należy do samorządu – mówił Mercik.
Propozycje rozwiązań w tym zakresie przedstawiła Martyna Starc-Jażdżyk — przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego.  -Podniesienie atrakcyjności Odry i terenów z nią sąsiadujących jest możliwe na wielu polach. Z doliną Odry jest związanych wiele atrakcyjnych, cennych przyrodniczo miejsc, zabytków kultury materialnej i niematerialnej, a sama rzeka jest miejscem niezwykle malowniczym i dotychczas nieodkrytym przez turystów. Ma przy tym niepowtarzalny charakter, co sprawia, że turystyka odrzańska może stać się wielką atrakcją – mówiła radna.
Szymon Ogłaza zauważył, że potencjał turystyki odrzańskiej jest ogromną szansą rozwojową, a współpraca między województwami może przynieść bardzo wymierne korzyści. Podkreślił, że województwo opolskie jest bardzo zainteresowane wspólnymi działaniami. Zaproponował, aby na możliwie wczesnym etapie zaangażować pasjonatów z różnych środowisk związanych z Odrą: kluby żeglarskie, stowarzyszenia turystyczne, lokalne grupy działania oraz przyrodników.
Obecni zgodzili się, że przede wszystkim należy dopełnić formalności. W najbliższym czasie zostanie przygotowany projekt porozumienia dwóch województw oraz projekty odpowiednich uchwał sejmików. Dokumenty te pozwolą na zabezpieczenie w przyszłorocznych budżetach potrzebnych kwot.

fot. BP Tomasz Żak
Źródło: www.slaskie.pl
(ski)