Lubuskie tematy na polsko-niemieckim szczycie

Budowa nowego mostu kolejowego Kietz-Kostrzyn była jednym z tematów polsko-niemieckiego „szczytu kolejowego” w Poczdamie. Strona niemiecka zobowiązała się go sfinansować. – Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla regionu lubuskiego z uwagi na modernizację linii kolejowej 203 przez Gorzów – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas obrad szczytu. Rozmawiano także o połączeniach kolejowych Berlina z Wrocławiem i innymi miastami.

lu009e

Gospodarzem szczytu był premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke, a ze strony niemieckiej uczestniczyli w nim m.in. Hugo Gratza przedstawiciel federalnego ministerstwa ds. transportu i infrastruktury cyfrowej oraz dr Joachim Trettin prezes DB Regio AG i pełnomocnik niemieckiego przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn AG. Stronę polską reprezentowali m.in. Andrzej Bittel podsekretarz stanu z ministerstwa infrastruktury, Krzysztof Mamiński prezes PKP SA i Renata Szczęch podsekretarz stanu z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Byli także marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel i inni.
Premier Woidke podkreślił znaczenie mostu w Kostrzynie dla polsko-niemieckiej komunikacji. – Doceniamy to, że strona niemiecka zadeklarowała budowę nowego mostu – dodał A. Bittel. Jest jednak pewien problem, na który zwracali uwagę uczestnicy szczytu. Chodzi o konieczność uwzględnienia w pracach projektowych parametrów technicznych wynikających z planowanego rozwoju żeglugi po Odrzańskiej Drodze Wodnej. Do chwili obecnej polskie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie określiło jeszcze wymaganej wysokości toru żeglownego oraz wysokości wody żeglownej, co paraliżuje dalsze prace projektowe.
Uczestnicy szczytu wnioskowali, by strona polska powołała koordynatora, który zająłby się rozwiązywaniem problemów proceduralnych i biurokratycznych, dotyczących planowanego mostu kolejowego w Kostrzynie. Zwłaszcza, że inwestycja ta jest określana jako „największe przedsięwzięcie inżynieryjne w Brandenburgii”, a budowa tego mostu jest koniecznością, gdyż ze względu na zły stan obecnej konstrukcji, pociągi na trasie Kostrzyn-Berlin zmuszone są ograniczać prędkość do 30 km na godzinę. Marszałek Polak stwierdziła: - Zależy nam, by powołany koordynator zaangażował się w rozwiązanie tych problemów. Bardzo proszę o przyspieszenie tych uzgodnień leżących po stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jako samorząd województwa jesteśmy bardzo zdeterminowani, by uzyskać jak najlepsze efekty w dziedzinie transportu.
Rozmawiano także o nowych połączeniach bezpośrednich Berlin-Wrocław i dalszym funkcjonowaniu Pociągu do Kultury. – Dziękuję za Pociąg do Kultury, bo on także mknie przez ziemię lubuską – mówiła marszałek Polak. – Ale zależy nam również na połączeniu kolejowym Berlin-Wrocław przez Zieloną Górę. Chcemy nadal dofinansowywać połączenia Zielonej Góry z Berlinem i Gorzowa z Berlinem. To pokazuje jak dużą wagę przywiązujemy do transgranicznych połączeń kolejowych.
Uzgodniono, że na kolejnym polsko-niemieckim szczycie kolejowym będą poruszone nie tylko tematy przewozów pasażerskich ale także towarowych.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)